fbpx
public relations w ochronie zdrowia

Usługi public relations w ochronie zdrowia i PR usług medycznych, tak samo jak wszelkie działania z zakresu marketingu usług medycznych są sporym wyzwaniem dla agencji PR. W dużej mierze działania te dotyczą usług, od których zależy ludzkie życie, wymagają więc specjalnej uwagi i troski.

PR w ochronie zdrowia – dla kogo

Już sama specyfika branży, jaką jest ochrona zdrowia i usługi medyczne powoduje, że public relations w ochronie zdrowia i marketing usług medycznych to działania wymagające. Usługi medyczne są bowiem sferą bardzo wrażliwą, narażoną na nieustanną krytykę oraz problemy związane z finansowaniem usług.

PR w ochronie zdrowia to nie tylko współpraca z placówkami szpitalnymi, ale także marketing usług zdrowotnych dla szeregu podmiotów, świadczących usługi komercyjnie – gabinetów stomatologicznych, rehabilitantów, podologów czy wreszcie gabinetów medycyny estetycznej.

Niezależnie od rodzaju placówki, działania marketingowe i PR usług medycznych podlegają szeregom obostrzeń, wynikających z przepisów prawa,  m.in.  ustawy o wyrobach medycznych. 

Public Relations w ochronie zdrowia

Agencja PR obsługująca klienta działającego w obszarze promocji usług medycznych musi więc wykazać się nie tylko wiedzą na temat tego co wolno, a czego nie wolno promować, ale także umiejętnością dotarcia z przekazem do grup docelowych w tak umiejętnie dobrany sposób, by działać zgodnie z prawem. A to w niektórych wypadkach nie lada wyzwanie. Public relations w ochronie zdrowia nie może pominąć działań przewidzianych dla sytuacji kryzysowych, które w tej branży zdarzają się nierzadko. Wzmożone wysiłki PRowca, pracującego dla ochrony zdrowia muszą skupiać się na utrzymaniu lub odbudowywaniu pozytywnych relacji i wizerunku wśród pacjentów, ale także decydentów.  

Jakie korzyści daje Public Relations w ochronie zdrowia

·     Budują pozytywny wizerunek placówki medycznej

·     Zwiększają świadomość o oferowanych w niej usługach i programach

·     Zwiększają świadomość rangi świadczonych usług

·     Zwiększają widzialność pracowników, pokazuje ich w roli ekspertów

·     Budują pozycję lidera w ochronie zdrowia w społeczności lokalnej

·     Wspierają pozyskiwanie środków na rozwój i pokrycie bieżących potrzeb

·     Wspomaga budowanie poczucia jedności wśród pracowników

·     Zapobiegają medialnym sytuacjom kryzysowym lub wspierają placówkę merytorycznie w przypadku ich zaistnienia

Dobry PR dla ochrony zdrowia i dobry marketing usług medycznych

W Good-PR możemy pochwalić się doświadczeniem w świadczeniu usług public relations w ochronie zdrowia. Doskonale znamy specyfikę usług medycznych i pracy placówek szpitalnych od środka. Wiemy jak ważne jest utrzymywanie pozytywnych relacji zarówno z pacjentami, mediami, organami decyzyjnymi na szczeblu zarówno lokalnym, jak i państwowym, ale także pracownikami, którzy co dzień stoją na pierwszej linii frontu w walce o pozytywny wizerunek placówki.

W ramach działań public relations w ochronie zdrowia oraz marketingu usług medycznych stwarzamy odpowiednie otoczenie dla idei i pomysłów zarządów placówki. Budujemy atmosferę zaufania wśród wszystkich intersariuszy. Dbamy o właściwy przekaz informacji dla pacjentów. Planujemy długofalową strategię PR, uzależnioną od specyfiki podmiotu, jej dotychczasowego statusu oraz otoczenia, w jakim się znajduje. Prowadzimy biuro prasowe i kontakty z dziennikarzami, zarówno redakcji lokalnych, jak i branżowych. Planujemy działania na wypadek sytuacji kryzysowych. Organizujemy eventy (np. związane z otwarciem nowych jednostek, zakupami nowego sprzętu), konferencje naukowe oraz eventy dla personelu. Dbamy o PR wewnętrzny placówki. Ponadto planujemy działania, które mają na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej, zarówno dla najmłodszych pacjentów, jak i dla seniorów. Nie zapominamy także jak ważne dla placówek ochrony zdrowia są działania public affairs.

—————–

Zobacz działania Good-PR dla Szpitala Żywiec: https://good-pr.pl/szpital-zywiec/