fbpx

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.good-pr.pl.

Administratorem strony jest Good-PR Bożena Pękala, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bożena Pękala, ul. Bohaterów Wietnamu 5/42, 31-477 Kraków, NIP:549-201-43-34.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@good-pr.pl.


§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Bożena Pękala, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bożena Pękala, ul. Bohaterów Wietnamu 5/42, 31-477 Kraków, NIP: 549-201-43-34,

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://good-pr.pl,

3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz rejestracji na kurs, formularz kontaktowy.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu opracowania oferty usług lub realizacji umowy o świadczenie usług przez firmę Good-PR, zawieranej poprzez złożenie zamówienia, podpisanie umowy, w tym upoważnienia do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej transakcję.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:• prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,• prawo do przenoszenia danych,• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • Agencja Reklamowa IconoDesign Piotr Pękala, ul. Pocztowa 2, 43-374 Buczkowice, NIP: 652-122-51-18 

w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

§3
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

• piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§5
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.