fbpx

Odpowiednia strategia komunikacji to klucz do sukcesu.

Działania podejmowane w ramach komunikacji marki, produktu czy przedsiębiorstwa często podejmowane są nieprzemyślanie, chaotycznie i niespójnie. Firmy lub zainteresowane osoby często oczekują natychmiastowych efektów podejmowanych działań, a wobec ich braku zmieniają taktykę i wykorzystywane narzędzia. Niestety nie przynosi to dobrych efektów. Aby osiągnąć cel, należy najpierw przemyśleć ruchy i opracować strategię. Należy przemyśleć i nakreślić mierzalne cele, jakie zakładamy osiągnąć w długofalowej perspektywie i środki, jakimi możemy tego dokonać. Każda strategia PR powinna być indywidualnie dopasowana do marki czy produktu. To, co sprawdza się w jednej firmie, niekoniecznie przyniesie oczekiwane efekty w innej.

strategia komunikacji

Nasza agencja PR świadczy kompleksowe usługi PR dla klientów, a te zawsze zaczynamy od przygotowania indywidualnie dopasowanej strategii. Jednakże obsługujemy także firmy, instytucje czy marki osobiste, dla których przygotowujemy wyłącznie strategię komunikacji do samodzielnego wdrożenia w życie, wg naszych wskazówek.

Niezależnie od tego czy opracowujemy strategię komunikacji marki lub produktu dla kompleksowo obsługiwanych klientów, czy jako pojedynczą usługę, zawsze obejmuje ona takie elementy jak:

 •  analiza wstępna (zawierająca analizę systemu tożsamości firmy, analizę otoczenia biznesowego, analizę konkurencji, analiza dotychczas podjętych przez firmę działań w obszarze komunikacji)
 • określenie grup docelowych (strategicznych i taktycznych) i ich potrzeb
 • analizę mocnych i słabych stron firmy
 • analiza wizerunku firmy, jej postrzegania przez klientów, liderów opinii i konkurencję
 • analiza ruchu na stronie internetowej i w kanałach social media
 • określenie celów biznesowych, strategicznych i komunikacyjnych

I wreszcie:

 • sformułowanie kluczowych przekazów
 • zaplanowanie taktyki
 • dobór odpowiednich narzędzi PR
 • zaplanowanie szczegółowego harmonogramu działań
 • określenie budżetu niezbędnego do realizacji strategii komunikacji
 • ewaluacja – czyli zmierzenie efektywności działań ujętych w strategii public relations.


Szczegółowa strategia komunikacji jest podstawą podejmowania działań w obszarze PR i marketingu. Pozwala podejmować przemyślane kroki, oszczędzić czas na zastanawianie się nad tym, co jeszcze można zrobić. Pozwala także unikać nagłych i nieprzewidzianych, a przede wszystkim nieprzemyślanych wydatków. Dzięki możliwości mierzenia efektów działań można podejmować decyzje co do dalszego rozwoju biznesu. Niezależnie od wielkości i charakteru firmy czy przedsiębiorstwa, każdą komunikację o marce lub produkcie należy zacząć od opracowania szczegółowego i dobrze przemyślanego planu.

 

Daj nam znać czego potrzebujesz – wyślij brief